Begeleiding

De begeleiding op het HMC bestaat uit een studieloopbaanbegeleider per student per klas, een studiecoördinator per onderwijsteam, een adviseur studentbegeleiding en schoolmaatschappelijk werk. Het HMC kan extra begeleiding bieden aan studenten met een bijzonderheid of een beperking zolang het past binnen de begeleidingsmogelijkheden van de school. Dit wil zeggen dat de school doeltreffende aanpassingen verricht voor een student met een beperking tenzij deze een onevenredige belasting voor de school vormen. De mogelijkheden van de school worden bepaald door de expertise die we zelf in huis hebben of hebben ingehuurd en door het subsidiebudget dat de school beschikbaar heeft.

Bijzonderheden
Bij de intake geef je als nieuwe student aan of je een bijzonderheid, beperking of behoefte aan aangepast examinering hebt.* Hiervoor dien je het formulier bijzondere persoonlijke omstandigheden in te vullen waarbij je aangeeft welke passende begeleiding nodig is om een opleiding te kunnen volgen. Download hier het BPO formulier (formulier persoonlijke omstandigheden). Wil je het BPO formulier persoonlijke omstandigheden liever thuisgestuurd krijgen? Dan kun je het formulier hier ook aanvragen en dan sturen we het naar je op. Ben je dyslectisch? Download dan het Dyslexieprotocol voor meer informatie.

*Let op: wil je een aanvraag indienden voor aangepaste examinering, dan heeft de school een geldige verklaring en/of diagnose nodig.

Passend onderwijs
Met de invoering van de wetgeving passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 de landelijke indicatiestelling voor studentgebonden financiering (lgf) afgeschaft. Het uitgangspunt bij de start van de opleiding is dat er een reëel perspectief is op het behalen van een diploma, uitgaande van de mogelijkheden van de studenten en niet van de beperkingen. Het HMC biedt studenten een zo passend mogelijke begeleiding, binnen de mogelijkheden die de school heeft. Download het document Passend onderwijs voor meer informatie.

Aangepaste examinering
Het HMC heeft als doel het bieden van een hoogwaardige kwaliteit van het examenproces en het examenproduct. Zo ook bij studenten die extra ondersteuningsbehoeften hebben. In de documenten hieronder worden een overzicht en uitgangspunten gegeven bij het organiseren van aanpassingen bij de examinering voor studenten met extra ondersteuningsbehoeften.