Privacybeleid

Het HMC vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Het HMC verwerkt van diverse betrokkenen persoonsgegevens. Bij het verwerken van jouw gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling en werkgever na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen. Wij zullen jouw gegevens niet delen met, noch verkopen of verhuren aan derde partijen.

Privacy statement
Download hier het volledige privacy statement. Hierin kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we hier mee om gaan. Ook lees je welke andere registraties we bijhouden.

Contactgegevens FG
De contactgegevens van de Functionaris gegevensbescherming (FG) zijn als volgt:

J. de Hooge
T 010-2855 555 / 06-13075620
FG@hmcollege.nl